Dit is het bestuur voor het bestuursjaar ’23/’24

Als aankomend voorzitter is 1 van de grote taken om het bestuur vorm te geven.
Leonie Keuter volgt als voorzitter de aftredend voorzitter: Jonny Koops op.
Aan haar was dan ook de schone taak om de rest van het bestuur te kiezen.

Het is gebruikelijk dat de Vice-Voorzitter, ook wel coco genoemd (Commissie Coördinator), de voorzitter opvolgt in het navolgende bestuursjaar.
Dit jaar is dat Ton Munneke geworden.

Daarnaast is er een gezonde variatie in leeftijd en ervaring aangetrokken. Zo heeft Leonie Edwin Gels bereid gevonden om als secretaris plaats te nemen in het bestuur. De ervaring en kennis van Edwin wordt uitgebreid met het enthousiasme van de jongere Tom Roosen die als algemeen bestuurslid plaatsneemt in het bestuur.
Om te zorgen dat de financiën op orde zijn, heeft Leonie Wesley Pieterse bereid gevonden als Penningmeester op te treden dit jaar.